Távollét nyilvántartó

Modul

Távollét nyilvántartó

Előre felviheted a tervezett szabadnapokat és a munkaszüneti napokat! A rendszer a ténylegesen ledolgozott napokkal és munkaórákkal kalkulál.

Mit tud a Távollét-nyilvántartó?